Co powinna zawierać pieczątka firmowa
Spis treści

Aktualnie żadne przepisy nie określają w sposób wyczerpujący, co powinno się znaleźć na pieczątce firmowej.

Dane które zamieszczają tam przedsiębiorcy a więc: firmę, adres, numer NIP i REGON przeważnie wynikają z innych przepisów, które nakazują w obrocie gospodarczym posługiwanie się określonymi danymi,

przykładowo, w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej czytamy:

"Art. 16. 1. Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie uchybia obowiązkom określonym w przepisach szczególnych.
3. Identyfikacja przedsiębiorcy w poszczególnych urzędowych rejestrach następuje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Jeszcze kilka miesięcy temu funkcjonował przepis art. 43 ust. 1,3 ustawy o statystyce publicznej który wskazywał, że urzędy statystyczne wydają wpisanym do rejestru podmiotów osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym wraz z zakodowanymi cechami i opisem tych cech niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru podmiotów w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym są obowiązane do posługiwania się zaświadczeniem i podawania numeru identyfikacyjnego w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

 

Przepis ten jednak został uchylony z dniem 31.03.2009 r. i od tej daty nie istnieje obowiązek posługiwania się nr REGON na pieczęciach firmowych.

 

 przepisy nie wskazują jakie dane taka pieczęć powinna zawierać.

Powinna być ona dostosowana do określonych celów, jakim ma służyć, przykładowo, jeśli jej zadaniem będzie stemplowanie faktur musi odpowiadać wymogom określonym przez ustawodawcę dla tego konkretnego celu.

Zgodnie z art. 434 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym: „Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych."
Jednakże na fakturze nie musi znaleźć się obligatoryjnie firma osoby fizycznej.

Jak wynika z § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy.

Z powołanego przepisu wynika, iż na fakturze powinno się wykazać imię i nazwisko lub nazwy (nazwy skrócone) stron transakcji. Jednak w przypadku, kiedy sprzedaży dokonuje osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą to można uznać, iż imię i nazwisko na fakturze znaleźć się powinno.

Polecamy
Skontaktuj się z nami lub zgłoś problem tutaj.
Rakoniewski.plGimnazjalna 1088-320 Strzelno
e-mail pieczatki@e88.pl
tel. 52 30 30 19952 511 04 75
fax 52 30 30 199
Zaprenumeruj nasz kanał RSS!
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel